• Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα
external image %CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD1.jpg
  • Τι πιστεύεις ότι είναι το περιβάλλον;
  • Ποιο περιβάλλον θα μπορούσε να ονομάζεται φυσικό και ποιο ανθρωπογενές;
  • Άσκηση Φυσικό / Ανθρωπογενές Περιβάλλον
  • Παρακολούθησε προσεκτικά την παρακάτω παρουσίαση