Εννοιολογικός χάρτης: Παραγωγή και παραγωγικοί συντελεστές.jpeg
Ον/μα ομάδας: 1. (συντονιστής) 2. 3. 4.

Έννοιες:
Κόστος παραγωγής
Γή ή έδαφος
Παραγωγή
Κεφάλαιο
Οικιακή παραγωγή
Πνευματική ή σωματική
Επιχειρηματικότητα
Μηχανήματα και εργαλεία
Παραγωγικοί συντελεστές
Εργασία

Κατανοώ την έννοια του κέρδους στην παραγωγή εδώ

Πηγές:
παραγωγικοί συντελεστές

παραγωγή λαδιού


τομείς παραγωγής
images.jpeg