Φύλλα εργασίας
απο το σχολικό εγχειρίδιο "Οδηγός ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης"

1ο: Αξίες
1.jpeg

2ο: Ιεράρχιση των αναγκών
.jpegΠΑΙΧΝΙΔΙ "Taboo" taboo.jpg
ΚΑΝΟΝΕΣ

  • Προσπαθούμε να περιγράψουμε την πρώτη λέξη της κάρτας στην ομάδα μας χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω λέξεις που υπάρχουν στην κάρτα.

  • Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ούτε τμήμα της τυπωμένης πρώτης λέξης ούτε παράγωγά της.

  • Δεν επιτρέπονται χειρονομίες ούτε ήχοι

  • Όσο εξηγείς την λέξη στην ομάδα σου δεν πρέπει να μιλήσει κανένα μέλος άλλης ομάδας αλλιώς σου δίνεται ο πόντος της λέξης και ας μην την έχει βρεί η ομάδα σου!

  • Εάν μια λέξη δεν τη βρεί η ομάδα σου, μπορεί να παίξει άλλη ομάδα με τη λέξη αυτή και αν τη βρεί να πάρει τον πόντο.ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
ΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ!!!


Υ.Γ. Φυσικά οι κάρτες είναι έκπληξη!!!!