Φύλλο Εργασίας: Παραγωγή

Παραγωγή: είναι η δημιουργία αγαθών και η παροχή υπηρεσιών.

πως φτιάχνονται τα πατατάκια!


ποιά αγαθά (πόρους- παραγωγικούς συντελεστές) χρησιμοποιεί η εταιρία για τα παράγει τα πατατάκια?
.jpg
ή για να το κατεβάσετε: