Σκορπίζοντας χαρά!!!!


άσκηση απο το τετράδιο του μαθητή

image.png