Φύλλο Εργασίας: Η Οικιακή Οικονομία στα μεταβυζαντινά χρόνια
Ον/μα:
1.
2.

3.
4.
1. Ποιά δρaστηριότητα ενδιέφερε την οικογένεια κατα τα μεταβυζαντινά χρόνια;
Η ........................... των κοριτσιών. Εργαζόταν οι ............................. και οι .................................. τους μέχρι την ημέρα του γάμου τους.
Στο θεσμό αυτό στηρίχθηκε και η ανάπτυξη της ............................. των .....................................και των ................................, γεγονός πολύ σημαντικό καθώς οι κοπέλες μπορούσαν να βοηθούν οικονομικά τις οικογένειές τους κερδίζοντας ...................................... απο την ................................... των έργων τους.
2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Η αρχή της .......................................... διατροφής.
Βασίζεται στην ..................................... και ................................. διατροφή, αλλά έχει δεχτεί επιδράσεις απο τους ...................................... .

Ποιά τρόφιμα περιλαμβάνει η Ελληνική παραδοσιακή διατροφή;
........................................................................................................................
και θεωρείται ιδιαίτερα υγιεινή γιατί:
συνδυάζει σε σωστές ............................................, όλα τα ............................................................. για τον ανθρώπινο οργανισμό.

.png 1.png

εργασία γυμνάσιου Σουλίου για την προίκα

και 4ου Λυκείου ΤρίποληςΠροικοσύμφωνα