Παρουσίαση στο slideboom απο http://blogs.sch.gr/ksergaki/


Φύλλο Εργασίας: Οικιακή οικονομία στο Βυζάντιο
.png
Ον/μα:
1.
2.

3.
4.
Α) Ο ΡΟΛΟΣ:
Άντρας ..................................................
Γυναίκα ..................................................

Β) ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
Κρέας κατανάλωναν ................................................. ενώ ελαιόλαδο ..................................................
Οι αλλαγές στην διατροφή οφείλονται:
1. Αλλαγή .................................................., έγινε ................................................. ( καταστράφηκαν πολλές παραδοσιακές καλλιέργιες).
2. Η κατάκτηση απο τους .................................................., της .................................................. και της .................................................., χώρες οι οποίες προμήθευαν την αυτοκρατορία με προϊόντα όπως.................................................. και λάδι, προκάλεσε .................................................. στα προϊόντα αυτά.
3. Η .................................................. με την επιβολή των ..................................................

Γ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ