Οι ρόλοι της ομάδας:
 1. ο συντονιστής: τα μέλη συζητούν με τη βοήθειά του
 2. ο γραμματέας: καταγράφει ότι συζητούν
 3. ο υπεύθυνος εργασίας: παρεμβαίνει ώστε να είναι καλή η σύνταξη της εργασίας
 4. ο αναγνώστης: ανακοινώνει την εργασία στην τάξη

Επισημαίνουμε ότι:
 • περιμένω όλοι να βοηθούν, να ακούν με προσοχή τους άλλους και να τους ενθαρρύνουν, να συμμετέχουν, να ζητούν βοήθεια, να ζητούν διευκρινίσεις
 • ο καθένας μαθαίνει το περιεχόμενο της εργασίας και βεβαιώνεται ότι όλα τα μέλη το έμαθαν.

Καλή αρχή με .... κανόνες!Δεν ξεχνώ:
 • "Όλοι για έναν και ένας για όλους" Δουμάς Α. clipmus7.gif


 • όλοι μαζί επιπλέουν ή όλοι μαζί βυθίζονται


 • δεν εγκαταλείπω την προσπάθεια


 • ελέγχω τον θυμό μου:όταν με εξοργίζει ένας συμμαθητής μου:
 1. αρχίζω να μετράω αργά ως το 5 παίρνοντας βαθιές ανάσες
 2. σκέφτομαι ποιό είναι το πρόβλημα
 3. σκέφτομαι πώς νιώθω
 4. μιλάω με τον συμμαθητή μου για να βρούμε λύση


 • ΑΚΟΥΩ
 • ΜΙΛΑΩ
Γιατί;
Γιατί;
για να μάθω
 • τις σκέψεις των άλλων
 • τι νιώθουν οι άλλοι
για να
 • πω την γνώμη μου
 • εκφράσω τα συναισθήματά μου
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ
Όταν ο άλλος
Όταν
 • μιλά γρήγορα
 • μιλά σιγά
 • μιλά νευριασμένα
 • δέν λέει κάτι ενδιαφέρον
 • οι άλλοι με κοροϊδεύουν για ότι πω
 • δεν μιλάω καλά τη γλώσσα
 • ξέρω οτι οι άλλοι δεν θα συμφωνήσουν με ότι πω
 • οι άλλοι δεν με ακούν.