Οι ρόλοι της ομάδας:

1. ο πρόεδρος:
 • τα μέλη συζητούν με τη βοήθειά του
 • εξασφαλίζεις πως όλοι συμμετέχουν ισότιμα
 • καθήκον σου είναι καθένας και καθεμία να κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του και να τελειώσει έγκαιρα
 • φροντίζεις για την ησυχία στην ομάδα


2. ο υπεύθυνος τύπου:
 • καθήκον σου είναι να ανακοινώνεις το αποτέλεσμα της εργασίας της ομάδας στην ολομέλεια
 • συμβουλεύεσαι τις σημειώσεις του Γραμματέα
 • αναφέρεις τα αποτελέσματα, αλλά και τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων
 • εσύ διαλέγεις το στυλ και τον τρόπο της ανακοίνωσης


3. ο γραμματέας :
 • καθήκον σου είναι να κρατάς σημειώσεις όταν η ομάδα συζητά
 • εξασφαλίζεις πως έχεις καταγράψει κάθε τι που έχει αποφασίσει η ομάδα
 • αν φτιάξετε πόστερ, εσύ το κρεμάς και γράφεις τα ονόματα των μελών της ομάδας


4. ο χρονομέτρης:

 • καθήκον σου είναι να προσέχεις το χρόνο, να παρακολουθείς την ώρα.
 • ενημερώνεις για το υπόλοιπο του χρόνου.
 • είσαι υπεύθυνος ώστε η ομάδα σου να αρχίσει και να τελειώσει έγκαιρα

5. ο δημοσιογράφος:
 • με το σύνθημα, γυρνάς στις άλλες ομάδες για να μεταφέρεις ειδήσεις από τη δουλειά τους
 • περιφέρεσαι ήσυχα, ακούς και βλέπεις, δεν ενοχλείς τις άλλες ομάδες
 • είσαι υπεύθυνος ώστε να μεταφέρεις ειδήσεις από κάτι που θα σου δείξει ο συντονιστής καθηγητής


Μεταγραφή και προσαρμογή Άγγελου Βαλλιανάτου, από: Christin Grieser-Kindel u.a., Method Guide – Methoden für einen kooperativen und individualisierenden Englischunterricht, Schöningh: Paderborn 2009.


Επισημαίνουμε ότι:
 • περιμένω όλοι να βοηθούν, να ακούν με προσοχή τους άλλους και να τους ενθαρρύνουν, να συμμετέχουν, να ζητούν βοήθεια, να ζητούν διευκρινίσεις
 • ο καθένας μαθαίνει το περιεχόμενο της εργασίας και βεβαιώνεται ότι όλα τα μέλη το έμαθαν.

Καλή αρχή με .... κανόνες!Δεν ξεχνώ:
 • "Όλοι για έναν και ένας για όλους" Δουμάς Α. clipmus7.gif


 • όλοι μαζί επιπλέουν ή όλοι μαζί βυθίζονται


 • δεν εγκαταλείπω την προσπάθεια


 • ελέγχω τον θυμό μου:όταν με εξοργίζει ένας συμμαθητής μου:
 1. αρχίζω να μετράω αργά ως το 5 παίρνοντας βαθιές ανάσες
 2. σκέφτομαι ποιό είναι το πρόβλημα
 3. σκέφτομαι πώς νιώθω
 4. μιλάω με τον συμμαθητή μου για να βρούμε λύση


 • ΑΚΟΥΩ
 • ΜΙΛΑΩ
Γιατί;
Γιατί;
για να μάθω
 • τις σκέψεις των άλλων
 • τι νιώθουν οι άλλοι
για να
 • πω την γνώμη μου
 • εκφράσω τα συναισθήματά μου
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ
ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ
Όταν ο άλλος
Όταν
 • μιλά γρήγορα
 • μιλά σιγά
 • μιλά νευριασμένα
 • δέν λέει κάτι ενδιαφέρον
 • οι άλλοι με κοροϊδεύουν για ότι πω
 • δεν μιλάω καλά τη γλώσσα
 • ξέρω οτι οι άλλοι δεν θα συμφωνήσουν με ότι πω
 • οι άλλοι δεν με ακούν.