από το μαθητή (Β1): Βεγιάννη Π.

από το μαθητή (Β1): Βεργωτή Λ.

από τους μαθητές (Β3): Σωτηριάδης Γ. και Φλώρος Κ.

απο το μαθητή (Β2): Κατσαΐτη Φ.

απο τις μαθήτριες (Β1): Βέργη Α., Ζαμβουνίδη Α. και Καλαντζή Ε.

απο τις μαθήτριες (Β1): Γεωργιάδη Ι. και Γιαννουλάκη Γ.