Το συγκεκριμένο ebook είναι αποτέλεσμα εργασιών των μαθητών/τριων του τμήματος Α3 για το σχολ.έτος 2014-15
και