Αξιολόγηση

εδώ θα βρείτε τη ρουμπρίκα αξιολόγησης! (φόρμες αξιολόγησης του μαθήματος)
.jpegγια να κατεβάσετε και να δείτε τη ρουμπρίκα πατήστε εδώ!

Ένα μεγάλο eyxaristo-687x550.jpg στην συνάδερφο Μιχαλοπούλου Κερκύρα , καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, για την χρήση ερωτήσεων της για την ρουμπρίκα!

δελτίο αυτοαξιολόγησης μαθητή